พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญฺโญ   ด.เจียม  กุลละวณิชย์)
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง
ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0680882
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
143
263
552
230
680882

Online (15 minutes ago):4
4 guests

อ่านคู่มือการสมัครเข้าเรียนครับ

การบันทึกและพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึษา ๒๕๖๓


*** เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ***
(ครูปฏิบัติการสอน , พนักงานธุรการ)

(พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย , พนักงานขับรถยนต์ , นักการภารโรง)


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(ครูปฏิบัติการสอน , พนักงานธุรการ)

(พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย , พนักงานขับรถยนต์ , นักการภารโรง)


  แจ้งนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ไม่ต้องมารับ ปพ.๑ แล้วนะครับ
แต่ถ้าใครมีความจำเป็นต้องใช้ก็มาขอรับได้นะครับ


*** ขอเลื่อนการมอบตัวและเก็บเงินค่าเทอมของนักเรียนชั้น ป.๑ ***


ม.๖ ปีนี้ใครมีที่เรียนแล้วบ้างมาดูกัน...


แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร


แนะนำครูใหม่


กรอกข้อมูลขอใช้งานอินเตอร์เน็ต + Wifi

(เฉพาะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเท่านั้น)

  

             วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ มีการจัดงาน คืนสู่เหย้า ๙๖ ปี  ศิษย์เก่าโสธร เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ ทั้งยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และให้ศิษย์เก่าได้พบกับครู อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอีกด้วย