เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง
ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0712809
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
63
363
1268
7622
712809

แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓

เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา


การชำระเงินบำรุงการศึกษาและการรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


 ม.๖ ปีนี้ใครมีที่เรียนแล้วบ้างมาดูกัน...


แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร


  กรอกข้อมูลขอใช้งานอินเตอร์เน็ต + Wifi

(เฉพาะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเท่านั้น)


             วันที่  ๒๕-๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนมีการนัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่ายทั้ง ๒ วัน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น