เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง
ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0712843
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
97
363
1268
7622
712843

แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓

เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา


การชำระเงินบำรุงการศึกษาและการรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


 ม.๖ ปีนี้ใครมีที่เรียนแล้วบ้างมาดูกัน...


แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร


  กรอกข้อมูลขอใช้งานอินเตอร์เน็ต + Wifi

(เฉพาะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเท่านั้น)


             วันนี้ทางโรงเรียนมีการนัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น