เปลี่ยนภาษา

นายณัฐธพงศ์ อัครปรีชากุล 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

มุมคนดี คนเก่ง

               วันนี้โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อครู และนักเรียนได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มีคุณครูที่ครบวาระ คือ
           ๑.ท่านผู้อำนวยการรุจิรดา  วรรณศิริ
           ๒.คุณครูวันชัย   รังสีรัตน์กุล
           ๓.คุณครูศุทธิพร สินประเสริฐ 
           ๔.คุณครูอัฏฐนาถ โฆษิตณรงค์
            และลาออก ๑ ท่านคือคุณครูบุญล้อม จี้กังวาฬ   

ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0735002
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
24
206
1698
7786
735002