ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิยา   โพธิ์สิงห์
วิชาเอกภาษาเกาหลี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 


รับย้าย (รอการเดินทาง)


นายก้อง มักสัมพันธุ์
วิชาเอกดนตรีศึกษา
ย้ายมาจากโรงเรียนดัดดรุณี

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา


นางสันทนี    บุญห่อ
วิชาเอกการจัดการ
ย้ายมาจากโรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

อ.พนมสารคาม   จ.ฉะเชิงเทรา

 
นางสาวฐิตา วิหครัตน์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ย้ายมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา