ครูผู้ช่วย (รอบ ๒)


นางสาวพรพิมล  อำไพศรี 
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


นายกุลบุตร  เดชสอน 
วิชาเอก คณิตศาสตร์


นางสาวพิรดา  คงทน
วิชาเอก คณิตศาสตร์


ครูผู้ช่วย (รอบแรก)

นางสาวนันทิยา   โพธิ์สิงห์
วิชาเอกภาษาเกาหลี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 


รับย้าย


นายก้อง มักสัมพันธุ์
วิชาเอกดนตรีศึกษา
ย้ายมาจากโรงเรียนดัดดรุณี

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา


นางสันทนี    บุญห่อ
วิชาเอกการจัดการ
ย้ายมาจากโรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

อ.พนมสารคาม   จ.ฉะเชิงเทรา

 
นางสาวฐิตา วิหครัตน์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
ย้ายมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา