รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

patcharin.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

   
 

นางรุจิรดา วรรณศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
   
นายณัฐธพงศ์ อัครปรีชากุล

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางอารียา ชัยรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอธิษฐาน เชื้อโพน

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
นายไพฑูรย์ อนุสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

 งานปกครอง

    นายวิชาญ  นาโตนด

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ