รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

chanoknan.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางรุจิรดา วรรณศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายณัฐธพงศ์ อัครปรีชากุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน