รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

chadaporn.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

Overview Overview Search Search Up Up
Category: ดาวน์โหลดเอกสาร
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
zip.png รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง HOT

(3 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๐-๐๓-๐๓
146.2 KB
408
zip.png แผนการสอนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง HOT

(4 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๐-๐๔-๑๖
52.98 KB
960
zip.png ปพ.ชุมนุม-ลูกเสือ-แนะแนว-2560 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๐-๐๕-๒๔
239 KB
185
zip.png แผนงานโครงการทุกกลุ่มสาระ กลุ่มงาน HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๐-๐๖-๒๖
3.84 MB
711
zip.png บพ.ชุมนุม 2560 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๐-๐๘-๒๘
239 KB
124
zip.png ว-พ.ส.ธ.05 และ ว-พ.ส.ธ08 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๐-๐๙-๒๗
336.5 KB
100
zip.png แบบฟอร์มโครงการ HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๑-๐๒-๑๕
18.67 KB
146
zip.png วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๑-๐๒-๑๕
15.69 KB
96
zip.png ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
๒๕๖๑-๐๒-๑๕
1005.71 KB
61