รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

tadsanee.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน

   
 
 นายดุสิทธิ์   อินทร
พนักงานบริการ
นายไพรินทร์   รอดรัตนะ
พนักงานบริการ
 นายสัมพันธ์   เจริญขำ
พนักงานบริการ
     
 นายวันชัย   เลิศสนธิ์
พนักงานบริการ
  นายดิเรก   บุญเกิดมา 
พนักงานบริการ
นางอัมพร  พรหมเดิม
แม่บ้าน
นายราเชนทร์ โสมะนันท์
พนักงานขับรถ
นายประวิต บุญสร้าง
พี่เลี้ยงเด็ก
     
   นางสาวดาวพระศุกร์ ปานเจริญ
ธุรการ