รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

ladayu.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน

   
 
 นายดุสิทธิ์   อินทร
พนักงานบริการ
นายไพรินทร์   รอดรัตนะ
พนักงานบริการ
 นายสัมพันธ์   เจริญขำ
พนักงานบริการ
     
 นายวันชัย   เลิศสนธิ์
พนักงานบริการ
  นายดิเรก   บุญเกิดมา 
พนักงานบริการ