รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

boonlom.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

ดาวน์โหลดตราโรงเรียน

คลิกขวาที่รูป---เลือกบันทึกรูปเป็น(ท)...

คลิกขวาที่รูป---Save  picture  as...