รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

prapaporn.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-1
ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1+5
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1-5
ตำบลค ลองนา อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา