รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

pawinee1.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

ประถมศึกษา

   
 
นางสาวณัฐธิมา อรรถการุณพันธ์ นางสาวลลิตา  สุวัชระกุลธร นางสาวภุมรัตน์  พิมโคตร
     
 นางสาวชนกนันท์   การเนตร    นางสาวสุพรรษา   พันนา