*** กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ***