โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คำถวายพระพร :

ชื่อ - นามสกุล:

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: นางรุจิรดา วรรณศิริ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน      ข้าพระพุทธเจ้า :: นายทองสุข เอี่ยมศิริ และครอบครัว

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: ผศถาวร วรรณศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน      ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาลี เกษมรัติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวสุธารี วรรณศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: นายบุญญเกียรติ วรรณศิริ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: นายชัยณรงค์ สายันเกณะ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวประภาพร จินดารัตน์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวอาชิตา ยอดยัง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ      ข้าพระพุทธเจ้า :: อุดมศักดิ์ กิจพิทักษ์กุล