วันนี้ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองฯจรรยา  นิลทรัพย์  รองวนิดา  หมั่นผดุง และคณะครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร