โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

 • การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • กิจกรรม แจก ชง ชิม เครื่องดื่มไมโล

 • พิธีเข้าประจำกองยุวกาชาดระดับ ม.๑

 • รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย

 • โครงการประชุมสัมมนาครูดนตรีไทยภาคตะวันออก

            พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เปลี่ยนภาษา


ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายณัฐธพงษ์ อัครปรีชากุล
นางจรรยา นิลทรัพย์
นางวนิดา หมั่นผดุง
นางสาวสายพิน สมศรี
"""

๖ มาตรการหลักป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

 • thai-save-thai-1.jpg
 • thai-save-thai-2.jpg
 • thai-save-thai-3.jpg

Obec Line โดย...ครูธีรภัทร คีระกูล

 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg

จดหมายข่าว โดย...รองสายพิน สมศรี

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

แจ้งข่าว / ประกาศ / อื่น ๆ

รวมวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

1039752
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
35
1102
5657
25502
1039752