โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

 • ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยบาเรีย วุง เตา

 • พิธิวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • พิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

        วันนี้โรงเรียนพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี “ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นางจรรยา นิลทรัพย์
นางวนิดา หมั่นผดุง
นางสาวสายพิน สมศรี

แนะนำหัวหน้าหมวด

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

""

นโยบาย สพฐ. ๔ ด้าน ๙ จุดเน้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Obec Line โดย...ครูธีรภัทร คีระกูล

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg
 • 78.jpg
 • 79.jpg
 • 80.jpg
 • 81.jpg
 • 82.jpg
 • 83.jpg
 • 84.jpg
 • 85.jpg
 • 86.jpg
 • 87.jpg
 • 88.jpg
 • 89.jpg
 • 90.jpg
 • 91.jpg
 • 92.jpg
 • 93.jpg
 • 94.jpg
 • 95.jpg
 • 96.jpg
 • 97.jpg
 • 98.jpg
 • 99.jpg
 • 100.jpg

๖ มาตรการหลักป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

 • thai-save-thai-1.jpg
 • thai-save-thai-2.jpg
 • thai-save-thai-3.jpg

แจ้งข่าว / ประกาศ / อื่น ๆ

รวมวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

1326669
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
290
799
5941
23185
1326669

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.