โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

 

วิมานชนะสงสาร
 
           ชนะสงสารวิทยาอ่าองค์  เกียรติดำรงคงความดีงาม
 เด่นใจจรรยาการศึกษาลือนาม  เพียบพร้อมคุณธรรมนำใจ
           และถิ่นสถานงามตา  เป็นศรีสง่าเด่นฟ้าวิไล
 ดอกคูณเรื่อเรื่องฉาบสีเหลืองอำไพ  ดังอยู่ในร่มศาสดา
           วินัยมุ่งมั่นสรรสร้าง  ไม่เคยจืดจางลบในวิญญาณ
 ก่อเกียรติเกริกไกรให้ไสวโสภา  ยืนหยัดคู่ฟ้าธานินทร์
           บรรเจิดเลิศลักษณ์ในหล้า  เหลืองฟ้าแจ่มจ้าโบกพริ้วทั่วถิ่น
 ดุจดังวิมานทิพย์สถานองค์อินทร์  มาได้ยลยินยากลืม

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.