โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

รับย้าย ๑/๒๕๖๖

นางสาวนุสบา  นพศิริ

 ภาษาต่างประเทศ

ย้ายมาจาก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒นางสาวรุจิรา  ต้อยยาตี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ย้ายมาจาก

โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑นางสาวกุสุมา น้อยอุดม

คณิตศาสตร์ 

ย้ายมาจาก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  สพม.ฉะเชิงเทรานางสาวลัดดาวรรณ์  ลิขิตวาศ

 การงานอาชีพ

ย้ายมาจาก

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒นางสาวอารยา คณารักษ์

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ย้ายมาจาก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม. ชลบุรี/ระยอง


 


แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.