โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

ดาวน์โหลดเอกสาร วPA

          ๑. PA บันทึกขอคงวิทยฐานะ 
        ๒. PA บันทึกขอประเมินเพื่อมี เลื่อนวิทยฐานะ
        ๓. PA แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9(1)
        ๔. PA แบบตรวจสอบการนับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว9
        ๕. PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มี
        ๖. PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการ
        ๗. PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
        ๘. PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
        ๙. PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
      ๑๐. ปฎิทินรับการประเมิน pa โสธร
      ๑๑. หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 • การประกวดดนตรีไทยเครือข่ายสถานศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑

 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด

 • นำผู้เกษียณอายุราชการ กราบนมัสการขอพรท่านเจ้าคุณเก๋น

 • งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

 • โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

เปลี่ยนภาษา


ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายณัฐธพงษ์ อัครปรีชากุล
นางจรรยา นิลทรัพย์
นางวนิดา หมั่นผดุง
นางสาวสายพิน สมศรี
"""

๖ มาตรการหลักป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

 • thai-save-thai-1.jpg
 • thai-save-thai-2.jpg
 • thai-save-thai-3.jpg

Obec Line โดย...ครูธีรภัทร คีระกูล

 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg
 • 78.jpg
 • 79.jpg
 • 80.jpg
 • 81.jpg
 • 82.jpg
 • 83.jpg
 • 84.jpg
 • 85.jpg
 • 86.jpg
 • 87.jpg
 • 88.jpg
 • 89.jpg
 • 90.jpg
 • 91.jpg
 • 92.jpg

แจ้งข่าว / ประกาศ / อื่น ๆ

รวมวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

1120574
♝ วันนี้
♝ เมื่อวานนี้
♝ สัปดาห์ที่แล้ว
♝ เดือนที่แล้ว
♝ ทั้งหมด
221
438
5201
29661
1120574