๑๙/ ๐๙ / ๒๕๖๒ ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๔ / ๐๙ / ๒๕๖๒ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๒๖ / ๐๖ / ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
๑๓ / ๐๖ / ๒๕๖๒ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
๑๑ / ๐๓ / ๒๕๖๒ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๑ / ๐๙ / ๒๕๖๑ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายขนมในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๑ / ๐๘ / ๒๕๖๐ รับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ
๐๕ / ๐๕ / ๒๕๖๐ การสอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๓ / ๐๓ / ๒๕๖๐ รัฐมนตรี ศธ.มอบนโยบาย ผอ.เขต
๙ / ๐๓ / ๒๕๕๙ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประเภทวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง ( A.T.C.)
๘ / ๐๓ / ๒๕๕๙ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)
๒๖ / ๐๒ / ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
๒๕ / ๐๒ / ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
๑๙ / ๐๒ / ๒๕๕๙ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
๐๘ / ๐๒ / ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมปั่นร้อยดวงใจ สานสายใย ราชภัฎ - ราชนครินทร์
๒๘ / ๐๑ / ๒๕๕๙ โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน
๒๘ / ๐๑ / ๒๕๕๙ การประกวดคลิปวีดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๙
๒๘ / ๐๑ / ๒๕๕๙ กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๗ / ๐๑ / ๒๕๕๙ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
๒๕ / ๐๘ / ๒๕๕๘ สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
๑๗ / ๐๘ / ๒๕๕๘ สอบราคาจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๗ / ๐๗ / ๒๕๕๘ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง