เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

วันที่ 15 กันยายน 2566 กันยายน 2566 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนลูกเสือ – ยุวกาชาด ร่วมเปิดค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

ออกแบบโดย dsite.in.th