โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

แบนเนอร์ ITA
ผ้าป่า66
273
Youth counselorwstr
ครูเกษียณ
Best Practice
no gift
ผู้อำนวยการ

ว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

🌐 เว็บ/เพจ

MOE-LOGO-540-270
สพม
ITA
แนะแนว3_0
ลูกเสือ3_0
สภานักเรียน3_0

📸 กิจกรรมรอบรั้วโรงเรียน

🏆 รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

📝 หนังสือคำสั่ง/หนังสือรับรอง

📱 OBEC LINE

2109662
2109661_0
2109661
2009661
2009663
200966
1909663
1909662
1909661
1809662
1509661_0
1409664_0
1409663_0
1409662_0
1109661
0909662
0909661
0809661
3108663
3108662
3008661
2908664
2908663
2908662
2908661
2808061
2708663
2708662
2708661
S__17514498
2508662
250866
1
5
4
3
2
2708663
2708662

📰 นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน 9 จุดเน้น ประจำปีการศึกษา 2566

1
2
3
ออกแบบโดย dsite.in.th