รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดำเนินการส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา โดยผลการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น 18 ปี ชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองร่วม บาสเกตบอลรายการ 3×3 รุ่น 18 ปี ชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โดยมีครูกฤติณภัทร สุขเจริญ ครูสิริณัฐ มานะวะ และนักศึกษาฝึกสอน นายมิตรภาพ โพธิ์เที่ยง เป็นผู้ควบคุมทีม

ออกแบบโดย dsite.in.th