รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดำเนินการส่งนักกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันเปตองกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สนามกีฬาสุบิน พิมพยจันทร์) โดยผลการแข่งขันประเภททีมหญิง รุ่น 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เป็นตัวแทน นักกีฬาเปตองจังหวัดฉะเชิงเทราไปคัดเป็นตัวแทนภาคที่จังหวัดตราด) ประเภทคู่หญิง รุ่น 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และทีมเปตองชาย ได้เข้าร่วม การแข่งขัน โดยมีนางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว นางสาวรุจิรา ต้อยยาตี และนายนพดล คนเพียร เป็นผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน

ออกแบบโดย dsite.in.th