พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอพระไตรปิฎก วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางจรรยา นิลทรัพย์ และนางสาวรุจินันท์ ทิพยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอพระไตรปิฎก วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ออกแบบโดย dsite.in.th