พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทพบำรุง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 1 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทพบำรุง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

ออกแบบโดย dsite.in.th