ท่านรองผู้อำนวยการวนิดา หมั่นผดุง และคณะครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มาเข้าพบพระเดชพระคุณ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอคำปรารภและภาพไปลงในวารสารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. ท่านรองผู้อำนวยการวนิดา หมั่นผดุง และคณะครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มาเข้าพบพระเดชพระคุณ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอคำปรารภและภาพไปลงในวารสารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ออกแบบโดย dsite.in.th