ท่านว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธงในกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น. ท่านว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธงในกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า

 

ออกแบบโดย dsite.in.th