พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โดยคุณอัญธิญาน์ ฐิติกัมพลภัทร์  และเพื่อน ๆ ณ ห้องมูลนิธิเทพบำรุง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 14 กันยายน 2566  พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โดยคุณอัญธิญาน์ ฐิติกัมพลภัทร์  และเพื่อน ๆ ณ ห้องมูลนิธิเทพบำรุง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ออกแบบโดย dsite.in.th