ท่านรองจรรยา นิลทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 14 กันยายน 2566 ท่านรองจรรยา นิลทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ออกแบบโดย dsite.in.th