ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมด้วยนางสาวสายพิน สมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์ ณ ห้องประชุมพรหมคุณากร

 

 

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th