ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนางจรรยา นิลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนางจรรยา นิลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ออกแบบโดย dsite.in.th