นางสาวสายพิน สมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววราภรณ์ เกิดผลมาก หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อความร่วมมือทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2566   เวลา 8.30 น. – 16.00 น.  นางสาวสายพิน สมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววราภรณ์ เกิดผลมาก หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อความร่วมมือทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th